Friday, October 30, 2009

Καρδερίνα - Goldfinch

Πλημμύρισε η γειτονιά με μικροπούλια.Πολλά σκαρθάκια,φλώροι,σπίνοι,κοκκινολαίμηδες και καρβουνιάρηδες.Οι καρδερίνες σε ομάδες των τεσσάρων και των πέντε ατόμων τρέφονται με την αγαπημένη τους τροφή.

In my local patch can be observed many small birds. Serins,chaffinches,robins and Black-redstarts. The Goldfinches in groups of 4 or 5 ind. are feedings with its favorite food.

Wednesday, October 28, 2009

Αργυροπελεκάνοι - Dalmatian Pelican

Τελευταία φορά τους συνάντησα στο Δάνειο ανάχωμα.Μια ομάδα οχτώ ατόμων τρέφονταν στα ήσυχα νερά στο σημείο αυτό. Έδειχναν ήρεμοι και χωρίς διάθεση να φτεροκοπήσουν μακριά. Έτσι μου έδωσαν μερικά καρέ.Φεύγοντας τους άφησα στο σημείο που τους συνάντησα.

I observsed them last time in "Daneio anachoma".A flock of eight ind. were feeding in the calm water.They did not want to fly away. So they gave me many chances for good pics.Leaving the point I let them there.

Tuesday, October 27, 2009

Λασποσκαλίδρα - Dunlin

Κατά χτεσινή μου επίσκεψη στο δέλτα του Αξιού παρατήρησα μεγάλες ομάδες με λασποσκαλίδρες.Μια από αυτές ξέφυγε της ομάδας της για δική μου τύχη.

During my observation to Axios Delta I observed many flocks with Dunlins. One of them flew away for my luck.

Sunday, October 25, 2009

Αργυροπούλι - Grey Plover

Στο δέλτα του Αξιού μπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά αργυροπούλια.Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούνται μοναχικά άτομα.Μερικές φορές, όπως στην τελευταία μου εξόρμηση,παρατηρούνται σε μεγάλες ομάδες.Συνήθως δε σου δίνουν πολλές ευκαιρίες για να τα φωτογραφίσεις.Εδώ ήμουν τυχερός και πρόλαβα δυο τρία κλικ.Το ίδιο καρέ με δυο διαφορετικές περικοπές.Ποια προτιμάτε;

At Axios Delta can be observed many Gray Plovers.Mostly alone but sometimes,like my last observation,in great groups.Usally they don't give you many chances to take photo of them. This time I was lucky and I got 2-3 shots.The same pic a different crop.Which one do you like?

Saturday, October 24, 2009

Μαυρότρυγγας - Spotted Redshank

Προς το νησί της Αφροδίτης έχει πολλούς κοοκκινοσκέληδες και ανάμεσά τους κάποιους μαυρότρυγγες.Όταν σήκωσα το φακό να φωτογραφίσω αυτόν εδώ ,νόμισα πως πρόκειτο για έναν κοκκινοσκέλη ,αλλά μετά διεπίστωσα το λάθος μου.Το ράμφος του μαυρότρυγγα είναι χαρακτηριστικό.

To the "Afrodites island" you can observe many Redshanks. Among them there are also some Spotted Redshanks.In the field I thought that that was a Redshank. Afterwards I saw that it was a Spotted Redshank. The bill of the Spotted Redshank is very characteristic.

Wednesday, October 21, 2009

Ακρίδες - Grasshopers

Ακόμη και αυτά τα μικρά πλάσματα έχουν τη δική τους ομορφιά.Ένα μικρό δείγμα από τη μεγάλη ποικιλομορφία.

Even these small creatures have their own beauty!A small part from the big diversity of grasshopers.

Sunday, October 18, 2009

Ελατοπαπαδίτσα - Coal Tit

Στη σημερινή μου εξόρμηση στο Περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης,Σέιχ Σου , παρατήρησα ένα νέο είδος για μένα.Περίπου 9 ελατοπαπαδίτσες τσιτσίριζαν τρεφόμενες στα πεύκα.

In Seich Sou, Thessaloniki, I observed a new species for me. About nine Coal Tits were there feeding.

Saturday, October 17, 2009

Πεταλούδες - Butterflies

Τέσσερις ακόμη πεταλούδες από τη σημερινή μου βόλτα στο ρέμα της Πυλαίας.Οι λευκές κυριαρχούσαν και οι άλλου χρώματος εμφανιζόταν κάπου κάπου.

Four more butterflies from Pylaia's Stream.The white were the most of them. They with other colors could be seen not so often.


Friday, October 16, 2009

Χαλικοκυλιστής - Turnstone

Μια ομάδα χαλικοκυλιστών μπορούν να παρατηρηθεί σχεδόν όλο το χρόνο προς το Νησί της Αφροδίτης , Αξιό. Αυτόν εδώ τον συνέλαβε ο φακός την ώρα που ξεκόλλησε από το βραχάκι και ήταν έτοιμος να φτεροκοπήσει μακριά.

A group of Turnstones can be seen anytime in "Nisi Afroditis" ,Axios Delta.This one is catched by the lens flying away.

Wednesday, October 14, 2009

Τρεφόμενη τουρλίδα - Curlew feeding


Σύλληψη του κάβουρα. Catching the crab.

Πρώτο βήμα για την κατάποση. First step to swallow it.

Ο χοντρός λαιμός δείχενι ότι ο κάβουρας έχασε το παιχνίδι. The thick throat shows that the crab lost the game.

Monday, October 12, 2009

Καλαμόκιρκος - Marsh Harrier

Στην τελευταία μου εξόρμηση στο Δάνειο ανάχωμα παρατήρησα 3 καλαμόκιρκους να κάνουν διάφορες φιγούρες στον αέρα πάνω από τα καλάμια.

During my last observation at "Daneio anachoma" I observed 3 Marsh Harriers flying over the reeds.

Sunday, October 11, 2009

Καστανοκέφαλος - Black-headed Gull

Εδώ και δυο μήνες ξαναπλημμύρισαν οι υγροβιότοποι της περιοχής με καστανοκέφαλους γλάρους. Μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει παντού. Σε ένα σημείο στις εκβολές Γαλλικού μπορεί να κάνει και κοντινές λήψεις. Εδώ ένα νεαρός και ένας ενήλικος.

Since two months they are back in the wetlans of the region.Everywhere can be observed. At Gallikos estuaries you are able to shoot pics from a short distance.
Here a juvenile and an adult Black-headed gull.

Saturday, October 10, 2009

Φλώρος - Greenfinch

Στην τελευταία μου εξόρμηση στο ρέμα της Πυλαίας παρατήρησα αυτόν τον δακτυλιωμένο φλώρο να τρέφεται με βατόμουρα.Έτσι απέκτησε ένα κοκκινωπό ράμφος.
Σε όλες τις φωτογραφίες που έχω δεν μπόρεσα να διακρίνω κάποιον αριθμό.

In my last Observation at the Stream of Pylaia I observed this ringed Greenfinch feeding with blackberries. So its bill got this color.
I looked after all pics but in none I could read a number on its ring.

Friday, October 09, 2009

Πεταλούδα 3 - Butterfly 3

Αυτή φωτογραφήθηκε στις 4 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Γρεβενών.

This photo is taken in Megaro Grevena on 4th October.

Wednesday, October 07, 2009

Πεταλούδα 2 - Butterfly 2

Γιώργο , ευχαριστώ για τα ονόματα των άλλων δυο πεταλούδων.Αυτή που ανεβάζω σήμερα ήταν αρκετα μικρή.Πάλι από το ρέμα της Πυλαίας.

Thank you very much George for the names of the last two Butterflies.What I post today it was very small.Again at the stream of Pylaia.

Tuesday, October 06, 2009

Πεταλούδα 1 - Butterfly 1

Άλλη μια πεταλούδα από το χτεσινό μου περίπατο εδώ στο ρέμα. Αυτή ήταν η μοναδική του είδους που παρατήρησα και φωτογράφισα.

One more butterfly from yesterday walk at the stream of Pylaia.This was the only one from this category.

Monday, October 05, 2009

Πεταλούδα - Butterfly

Τις επόμενες μέρες θα ανεβάσω εδώ μερικές πεταλούδες που φωτογράφισα τον τελευταίο καιρό.Αυτή φωτογραφήθηκε στο ρέμα της Πυλαίας σήμερα. Ήταν η πολυπληθέστερη από όλα τα άλλα είδη.Αν κάποιος γνωρίζει το είδος ας το γράψει.

The next days I'll post here some butterflies I photographed the last time.This photo is taken today in the Stream of Pylaia.If someone knows the name ,please write it here.