Wednesday, August 29, 2007

Μπεκατσίνι - Common Snipe

Ήθελα να ολοκληρώσω την εξόρμησή μου. Τελευταία όμως στιγμή αποφάσισα να συνεχίσω σε έναν χωματόδρομο που οδηγεί από τις εκβολές του Γαλλικού προς την εθνική οδό.Έκανα πολύ καλά γιατί έτσι μπόρεσα να παρατηρήσω αυτό το μοναχικό μπεκατσίνι.


I wanted to complete my observation. Finally however I decided to continue in a earth-road that leads from the estuaries of Gallikos river to the national road. I made very well because thus I could observe this solitary snipe.

Tuesday, August 28, 2007

Ασπροκωλίνα - Black-eared Wheatear

Κατά μήκος της διαδρομής Άγιος Παντελεήμονας - Άρνισσα υπάρχουν αρκετά σημεία παρατήρησης της λίμνης Βεγορίτιδας. Σε ένα από αυτά σταμάτησα αλλά η παρατήρηση ήταν στο ίδιο το σημείο και όχι στη λίμνη. Μια ασπροκωλίνα φτεροκόπησε και στάθηκε στο μικρό σκέπαστρο που υπάρχει εκεί.

On the way Agios Panteleimonas - Arnissa exist enough points of observation to the lake Vegoritis. In one of them I stopped but the observation was at the point itsself and not to the lake. A Black-eared Wheatear fluttert and stand on the small roof.


Saturday, August 25, 2007

Thursday, August 23, 2007

Σταχτομυγοχάφτης - Spotted Flycatcher

Είναι προτιμότερο πάνω στα σίδερα παρά πίσω από τα σίδερα.
It is better on the lattices than behind lattices.

Wednesday, August 22, 2007

Γαλλικός τον Αύγουστο - Gallikos river in August

Επισκέφτηκα το Γαλλικό στις 12 Αυγούστου. Πολλά παρυδάτια και άλλοι ενδιαφέροντες φτερωτοί φίλοι.

I visited Gallikos river on 12th August. Many waders and other interesting fether friends.

Κοκκινοσκέλης Common Redshank

Λασπότρυγγας Wood Sandpiper

Ποταμογλάρονο Common Tern

Νανοσκαλίδρα Little Stint

Αργυροτσικνιάς Great Egret

Monday, August 20, 2007

Καλαμοκανάς - Black-winged Stilt

Η επιστημονική του ονομασία είναι Himantopus himantopus.Αναπαράγεται σε υγροτόπους με ρηχό νερό,συχνά σε αρμυρόβαλτους ,αλυκές,ρηχά έλη. Τρέφεται κυρίως με έντομα που αναζητά και σε πιο βαθύ νερό από τα άλλα παρυδάτια χάρη στα μακριά πόδια του.Συχνά φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες.Φωλιά μια κοιλότητα κοντά στο νερό ή και υπερυψωμένος σωρός από φυτικό υλικό στα ρηχά.Ανήσυχος όταν φωλιάζει ξεσηκώνεται με το παραμικρό. Διαδεδομένος καλοκαιρινός επισκέπτης(Μάρτιος - Σεπτέμβριος) στην Ελλάδα , μπορεί να φωλιάσει και σε μικρούς υγροτόπους αν δεν παρενοχλείται.
Πηγή: Τα Πουλιά της Ελλάδα , της Κύπρου και της Ευρώπης.
Παρέα με έναν πρασινοσκέλη. Together with a Greenshank.

Εδώ γονυπετής. Here kneeled.

Tuesday, August 14, 2007

Monday, August 13, 2007

Καστανοκέφαλος γλάρος - Black-headed Gull

Ένας παράξενος καστανοκέφαλος γλάρος έκανε την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια παρατήρησης παρυδάτιων στη λιμνοθάλασσα του καλοχωρίου. Μοιάζει με νεαρό αλλά τα χρώματά του είναι διαφορετικά.

A very strange BHG appeared during an Observation by Kalochori Lagoon , close to Thessaloniki. It looks like a juv BHG but its colors are different.


Friday, August 10, 2007

Βεγορίτιδα - Vegoritis

Ένα από τα πολλά σκουφοβουτηχτάρια που υπάρχουν στη λίμνη.
One of the many Great Crested Grebes in the lake.

Ο ροδοπελεκάνος μια όχι και τόσο συχνή παρουσία στη λίμνη.
The White Pelican ,you get not so often to see in Vegoritis.

Νεαρός κοκκινικεφαλάς. Juvenile Woodchat shrike.

Νεαρός πελαργός τρέφεται στη λίμνη για να δυναμώσει για το μεγάλο ταξίδι που επίκειται.
A juvenile White Stork feeding at the lake to get strong for the long trip.

Wednesday, August 08, 2007

Χελιδόνια - Swallows

Εκατοντάδες χελιδόνια πετούσαν πάνω από τη Βεγορίτιδα. Σταυλοχελίδονα, λευκοχελίδονα, μιλτοχελίδονα και οχθοχελίδονα φτεροκοπούσαν αδιάκοπα.Πολλές φορές έβλεπες μερικά να κάθονται πάνω στο χώμα.

Many many Swallows were flying on the sky of Vegoritis. Sand Martrin, Barn Swallow, Red-rumped Swallow and House Martin were fluttering non stop. Sometimes some of them were sitting on the ground.

Tuesday, August 07, 2007

Ροδοπελεκάνος - White Pelican

Το σαββατοκύριακο παρατήρησα πολλούς αργυροπελεκάνους στη Βεγορίτιδα . Αυτοί οι ροδοπελεκάνοι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Βρισκόταν μπροστά στο λιμάνι του Αγίου Παντελεήμονα περιμένοντας ίσως κάποιον ψαρά να ξεψαρίσει τα δίχτυα του και να πάρουν και αυτοί το μερίδιό τους.

This weekend I observed many Dalmatian Pelicans in Vegoritis.These two White pelicans was a nice surprise.I found them at the port of Agios Panteleimon waiting maybe for the Fishermen to come out, in the hope that they could get also a portion of fish.

Saturday, August 04, 2007

Γαλλικός - Gallikos riverΟι καλαμοκανάδες μόλις αντιληφθούν κίνδυνο για τους νεοσσούς τους αρχίζουν να γυροπετούν ασταμάτητα και να κράζουν με δυνατή φωνή για να διώξουν με αυτόν τον τρόπο κάθε εισβολέα στην περιοχή τους.

The Black-winged Stilt as soon as they conceive danger for their nestlings they begin to fly in circle and crow with possible voice in order to turn away in this way each intruder in their region.

Thursday, August 02, 2007

Νεαρός θαλασσοσφυριχτής - Juvenile Kentish Plover

Από την εξόρμηση της 13ης Ιουλίου στο Γαλλικό. Αυτός ο νεαρός έκανε τις πρώτες αναγνωριστικές βόλτες μακριά από τη φωλιά του.

From the observation of 13th July in Gallikos river. This juvenile Kentish Plover looked arround away from its nest.

Wednesday, August 01, 2007

Little Ringed Plover - Ποταμοσφυριχτής

Ποταμοσφυριχτές από τις παρατηρήσεις τις 13 Ιουλίου στο Γαλλικό. Λίγο πριν φτάσω στις εκβολές δεξιά από το ανάχωμα.Little Ringed Plover from the observation at Gallikos river on 13th July.