Wednesday, July 14, 2010

Καστανοκέφαλος Γλάρος - Black-headed Gull

Στην τελευταία μου επίσκεψη το δέλτα Αξιού ήταν πλημμυρισμένο από καστανοκέφαλους γλάρους. Εδώ ένας νεαρός και ένας ενήλικος με καλοκαιρινό φτέρωμα.

In my last visit, Axios delta was full with Black-headed Gulls. Here a juvenile and an adult in summer plumage.

Tuesday, July 13, 2010

Ωχροκελάδα - Tawny Pipit

Λίγο πριν τις αλυκές Κίτρους περίμενα να παρατηρήσω και να φωτογραφίσω γαλιάντρες. Πέταξαν κάποιες μπροστά μου, μερικές φτεροκοπούσαν λίγο πιο κει. Σε μικρή απόσταση από την "κρυφώνα" μου ήρθε και στάθηκε αυτή η όμορφη ωχροκελάδα. Δεν είχα αντίρρηση για μερικά καρέ.

Just before Kitrous saltmarshes I was looking for Calandra Larks. Some flew away and some flattert in a distance. Not so far away from my "hide" came this nice Tawny Pipit.
I was not against for some good pics.

Monday, July 12, 2010

Καταρράκτης -Waterfall

Ιούλιος, ένας από τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Τέτοιες μέρες όταν ο υδράργυρος σκαρφαλώνει ψηλά και δε λέει να κατέβει, αυτές οι δροσιστικές εικόνες από το Φρακτό Δράμας είναι ό,τι πρέπει.

July, one of the warmest month of the year. In such days when the temperature climes so high and do not want to come unter 30 , this waterfall from Frakto Dramas is very suited!

Sunday, July 11, 2010

Λεπτόραμφος Γλάρος - Sleder-billed Gull

Στην τελευταία μου εξόρμηση στην παραλία του Αξιού παρατήρησα πολλές ομάδες γλάρων. Ανάμεσα σ'αυτές και η ομάδα των λεπτόραμφων. Τρέφονταν μαζί με καστανοκέφαλους.

In my last visit at Axios seashore I observed many groups of Gulls. Among them and the group of Slender-billed Gulls. They were feeding among the Black-headed Gulls.

Saturday, July 10, 2010

Κοκκινοσκέλης - Redshank

Όμορφο καθρέφτισμα ενός νεαρού κοκκινοσκέλη στην παραλία του Αξιού.

A nice mirroring of a juvenile Redashank at the seashore of Axios river

Friday, July 09, 2010

Βαρβάρες - Shelducks

Οι βαρβάρες φωλιάζουν στο Γ.Α.Λ.Α . Σε μια τελευταία επίσκεψή μου στην περιοχή παρατήρησα πολλές οικογένειες με νεαρά. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες φωλιάζουν άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα.

The shelducks breed in the region of G.A.L.A ( Gallikos , Axios, Loudias,Aliakmonas)
In my last visit I observed many of them with juvenils. As you can see also in the pics some breed early and some later.

Thursday, July 08, 2010

Φιδαετός - Short-toed Eagle

Κλείνοντας την εξόρμησή μου στο δέλτα του Αξιού ανέβαινα το Δάνειο ανάχωμα.Παρατήρησα τότε μια ομάδα σταχτοκουρούνων να παρενοχλεί ένα αρπακτικό. Φωτογραφίζοντας διεπίστωσα πως πρόκειτο για φιδαετό. Στη συνέχεια στον υπολογιστή διέκρινα πως το πουλί είχε τροφή στο ράμφος του.

Ending my observation to Axios delta I watched a group of Hooded Crows mobbing a Raptor. Shooting some pics I was sure that that was a Short-toed Eagle. Later in my pc I saw that the bird had a snake in his bill.

Wednesday, July 07, 2010

Κιστικόλη - Zitting Cisticola

Την περασμένη Πέμπτη λίγο πριν τις αλυκές Κίτρους με περίμενε μια έκπληξη. Ανάμεσα στα χόρτα κινούνταν ένα αρκετά μικρό πουλί.Ήμουν σίγουρος ότι πρόκειτο για κάτι νέο.Έτσι αυτό που έκανα εκείνη τη στιγμή ήταν να φωτογραφίσω όσο μπορούσα. Μετά ,με τη βοήθεια του οδηγού, διεπίστωσα πως πρόκειται για μια πανέμορφη κιστικόλη.Πρωτοπαρατήρηση, πρωτοφωτογράφιση και πρωτοκαταγραφή για τις αλυκές.

Last Thursday a surprise was waiting for me just before Kitrous saltmarshes.Among the grass I watched a small bird . I was sure it was something new for me . So what I did at the moment was to shoot many pics. Later with the help of my bird quide I saw that it was a Zitting Cisticola. A lifer for me and a first registration for the saltmarshes.

Tuesday, July 06, 2010

Χαλκοκουρούνα - Roller

Καλοκαιρινός επισκέπτης στην Ελλάδα (Απρίλιος - Σεπτέμβριος).Λίγο πριν το Αμύνταιο παρατήρησα τη συγκεκριμένη χαλκοκουρούνα. Απ' ότι έμαθα φωλιάζουν στην περιοχή.

Summer visitor in Greece (April-September).I observed this Roller just before Amyntaio , by Vegoritis and Petron lake. I think they reed in the region.

Monday, July 05, 2010

Μικρογαλιάντρα - Short-toed Lark

Λίγο πριν τις αλυκές Κίτρους μπορεί κανείς να συναντήσει αρκετές μικρογαλιάντρες.

Just before Kitrous saltmarshes can be many Short-toed Larks observed.

Sunday, July 04, 2010

Λεπτομύτα - Slender-billed Curlew

Το πρόγραμμα επανεύρεσης της λεπτομύτας συνεχίζεται. Στην τελευταία μου εξόρμηση σε Γαλλικό και Αξιό δεν παρατήρησα ούτε μία! Παρόλα αυτά συνεχίζουμε την αναζήτησή της. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία!

We are still looking around for the Slender-billed curlew. Till now without succees. In my last observation ,in Gallikos and Axios river ,I have not seen one!Besides this we are going on . "The hope dies at last"!!!

Saturday, July 03, 2010

Τσιχλοποταμίδα - Great Reed Warbler

Οδηγώντας από τον Άγιο Παντελεήμονα προς τη λίμνη Πετρών αφήνω αριστερά τους καλαμιώνες. Λίγο πριν φτάσω σε έναν αμυγδαλεώνα οι καλαμιές είναι πολύ κοντά.Εδώ περιμένω να εμφανιστεί κάποια από τις πολλές τσιχλοποταμίδες που ακούγονται μέσα από τα καλάμια.Λίγα μέτρα πριν τα καλάμια , μέσα από μια μικρή αγριοτριανταφυλλιά ξεπετάγεται ανέλπιστα αυτή η όμορφη τσιχλοποταμίδα δίνοντάς με ακετά καρέ πριν φτεροκοπήσει πάλι πίσω στον καλαμιώνα.

Driving from St. Panteleimon to the lake Petron leave the reed on the left. Shortly before I arrived at an almondtree field the reeds are very close.Here I wait to see some of the many Great Reed Warbles sounding through the reeds.Just before the reeds, surprisingly on a wild rose springs this beautiful Great Reedwarbler giving me the chance to shoot some pics before it flew back to the reeds.

Friday, July 02, 2010

Πεταλολούλουδα - Butterflower