Tuesday, October 30, 2007

Πετροτουρλίδα - Stonecurlew

Στον Αξιό,σε συγκεκριμένο σημείο ,μπορείς να παρατηρήσεις πολλές πετροτουρλίδες. Αν δεν ξέρεις το σημείο ακριβώς μπορεί και να τις προσπεράσεις γιατί ξέρουν να κρύβονται καλά.

At Axios river, in a concern point,you can observe many Stonecurlews. If you do not know where the point is,you can pass through without to see them!

Thursday, October 25, 2007

Μαχητής -Ruff

Από τότε που καταχώρησα τη θωρακωτή σκαλίδρα ως μαχητή ,κοιτάζω δέκα φορές πριν αποφασίσω.

Since I id a Pectoral sandpiper as a Ruff ,I look again and again to be sure that the bird is really a RUFF!!!

Wednesday, October 24, 2007

Σταχτοτσικνιάς - Grey Heron

Πάντα συναντώ ένα άτομο όταν επισκέπτομαι το φράγμα της Θέρμης. Αυτή τη φορά ήταν δυο. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα ότι ο ένας από αυτούς στεκόταν σε δέντρο δίπλα στο φράγμα.

I always meet one when I visit the dam of Thermi,Thessaloniki. This time I met two . First I did not notice that one of them was standing on a tree at the dam.


Tuesday, October 23, 2007

Καλαμόκιρκος - Marsh Harrier

Μόλις έφτασα στις αλυκές Αγγελοχωρίου πριν μερικές μέρες σηκώθηκε ο καλαμόκιρκος της φωτογραφίας έχοντας στα νύχια του έναν καστανοκέφαλο γλάρο.Εντυπωσιακή σκηνή αλλά δυστυχώς όχι και τόσο καλή φωτό.As I arrived at the Saltmarshes of Aggelochori,I saw this Marsh Harrier with a Black-headed Gull in its nails!A very nice capture!

Monday, October 22, 2007

Ψαρόνια -Starlings

Πηγαίνοντας από τη Βεγορίτιδα προς τη Βεγόρα από τον αγροτικό δρόμο συνάντησα αυτή τη μεγάλη ομάδα ψαρονιών. Οι κινήσεις της ομάδας φανταστική!

On the way from Vegoritis to the Village Vegora I met these starlings. The movement in the sky fantastic!


Thursday, October 18, 2007

Θωρακωτή σκαλίδρα - Pectoral Sandpiper

Η πρώτη καταγραφή έγινε τυχαία στις 29/09/07 στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου.. Η αμφιβολία διατυπώθηκε πάλι τυχαία στο Birdforum.
Επίσης στo Birdforum διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν η οξύουρη αλλά η θωρακωτή σκαλίδρα.

Δυο βδομάδες αργότερα μπορέσαμε να την ξανασυναντήσουμε μαζί τώρα με το Χάρη και το Χρήστο ,στον οποίο ανήκουν κι αυτές οι καταπληκτικές φωτογραφίες, στο Γαλλικό ποταμό.


The first recording became accidental in 29/09/07 in the Kalochori lagoon. The first doubt came in Birdforum.
Also in Birdforum. came out that it wasn't a sharp-tailed sandpiper but a Pectoral Sandpiper.

Two weeks later we ware albe to record it again , this time with Haris and Chris, who photographed these wondrerfull pics , in Gallikos river.

Γερακίνα - Common Buzzard

Μια γερακίνα στις εκβολές του Γαλλικού ποζάρισε χωρίς να δείχνει να ενοχλείται.

A common Buzzard posed for a photho at Gallikos estuaries ,it didn't seem to feel disturbed.

Friday, October 12, 2007

Τουρλίδα - Curlew

Κάθε βήμα και μια τουρλίδα κατά τη διάρκεια της εξόρμησης την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στον Γαλλικό και Αξιό.

Every step and a Curlew during the observation on Sunday the 7th Oktober by Gallikos and Axios river.

Thursday, October 11, 2007

Πετροτουρλίδα - Stonecurlew

Ο Χάρης δε χρειάστηκε να πει περισσότερα. "Πάνω από 100 πετροτουρλίδες στον Αξιό" Έτσι αποφάσισα να πάω να δω και μόνος μου. Πράγματι ήταν εκεί! Τις παρατήρησα για αρκετή ώρα. Την τελευταία μεγάλη συγκέντρωση πετροτουρλίδων την παρατήρησα στις Αλυκές Κίτρους περί τα 20 άτομα.Οι φωτογραφίες αυτές αδικούν την ομορφιά τους.
Αλήθεια , γιατί μετονομάστηκαν σε πετροτουρλίδες;

Haris did not needed to says more. "More than 100 Stonecurlew at Axios River" Thus I decided to go to see also myself. Indeedthey were there! I observed them for enough time. The last big rally of Stonecurlew I observed in the Saltmarshes Kitrous .About 20 individuals .These pics say nothing about their beuty.

Wednesday, October 10, 2007

Μικρογαλιάντρα - Short-toed Lark

Αναπαράγεται σε ανοιχτές ξηρές εκτάσεις σε καλλιεργημένα χωράφια ή πιο άνυδρες πεδιάδες και στεγνά αλίπεδα σε χαμηλά υψόμετρα τοπικά και σε ορεινα(π.χ Κρήτη) .Καλοκαιρινός επισκέπτης (Μέσα Μαρτίου - Τέλη Αυγούστου)
Πηγή: Τα πουλιά της Ελλάδας,της Κύπρου και της Ευρώπης , ΕΟΕ
Breeds in open, dry areas ,on cultivated fields or mor arid plains. Annual vagrant to Britain late spring or autumn,favouring sandy wastland,arable fields or open seashores.
Source: Bird Guide, Collins

Tuesday, October 09, 2007

Αργυροπούλι - Grey Plover

Το φως δεν ήταν και τόσο καλό. Μια τέτοια μέρα με συννεφιά δεν είναι ιδανική για πολύ καλές φωτογραφίες.Παρόλα αυτά η συνάντηση με το αργυροπούλι σημαντικότατη μιας και δεν ανήκει στους φτερωτούς μας φίλους που μπορεί να παρατηρηθεί καθημερινά.


The light conditions were not the best. In a cloudy day is not ideal for good pics.
Nevertheless the meeting with the Grey Plover most important because it does not belong in our winged friends that can be observed daily.

Monday, October 08, 2007

Νανοσκαλίδρα - Little Stint

Τον τελευταίο μήνα όποτε και αν επισκέφτηκα τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου συνάντησα νανοσκαλίδρες.

Every time I visited the last month the lagoon of Kalochori , by Thessaloniki , I observed many Little Stints.

Friday, October 05, 2007

Κελάδας συνέχεια ...- more Pipit...

Μερικές ακόμη φωτογραφίες από το ίδιο πουλί για την αναγνώρισή του

Some more pics of the same bird for its id.


Thursday, October 04, 2007

Κελάδα - Pipit

Οι κελάδες, μια ομάδα πουλιών που πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να τις ξεχωρίσει μόνο με την παρατήρηση στο πεδίο ή και στη συνέχεια με μια τέτοια φωτογραφία.Όλοι είναι μεταξύ δεντροκελάδας και λιβαδοκελάδας.

The pipits , a group of birds they are very difficult to id in the field or afterwards with these pics.The most are between Tree Pipit and Medow Pipit

Tuesday, October 02, 2007