Tuesday, June 30, 2009

Θαλασσοκόρακας -Shag

Επιτέλους!Από τότε που ξεκίνησα την παρατήρηση πουλιών είχα στο νου να τον συναντήσω και να τον παρατηρήσω.Μέχρι την τελευταία εξόρμηση στον Αξιό δεν έγινε εφικτό.Τώρα παρατήρησα έναν νεαρό θαλασσοκόρακα να τρέφεται στην παραλία του Αξιού.Κατάφερα μάλιστα και μερικά καλά καρέ.

It was about time!I observed a Shag at Axios seashore!Since I started birdwatching I had in my mind to meet one.Never befor my last observation in Axios Delta happened!
I managed to shoot some good pics while this juvenile Shag was feeding there.

Friday, June 26, 2009

Στρειδοφάγος - Oystercatcher

Μια από τις πρώτες προσπάθειες φωτογράφισης με τη μέθοδο Digiscoping. Το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Nikon ED 82 με ευρυγώνιο προσοφθάλμιο (Nikon 30 X DS ).Πάνω στο προσοφθάλμιο προσαρμόστηκε χειροκίνητα,χωρίς ειδικό προσαρμογέα , η Nikon Coolpix 6000 compact.

I tried to shoot some pics with my new equipment( Nikon ED 82 Spottingscope with a wideangle eyepiece, 30X DS and the Compact Camera Nikon coolpix 6000)

Wednesday, June 24, 2009

Λευκοτσικνιάς - Little Egret

Ένας από τους πολλούς συνεργάσιμους λευκοτσικνιάδες του Γαλλικού.Σίγουρα δεν είναι ο Κώστας!!!

One of the many cooperative Little Egret of Gallikos estuaries. It is for sure not Kostas!!!

Sunday, June 21, 2009

Λουλούδια στο Βόρα - Flowers in Voras


Friday, June 19, 2009

Τρεφόμενα πουλιά - Feeding birds

Η ώρα της τροφοληψίας είναι προσωπική υπόθεση.Η λήψη μιας τέτοιας φωτόγραφίας είναι ξεχωριστή.Έναν φιδαετό με το φίδι στο ράμφος δεν τον συναντάς κάθε στιγμή.

Feeding time is private.Shooting such a pic is something speciall I think.
A snakeeagle with a snake in the bill you do not observe every time!Thursday, June 18, 2009

Βουνοτσίχλονο - Rock Bunting

Το αναζήτησα πολλές φορές σε βραχώδεις περιοχές.Μια φορά κατάφερα και το παρατήρησα στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας. Αυτή τη φορά βρέθηκε κυριολεκτικά στο δρόμο μου .Κατεβαίνοντας από το χιονοδρομικό του Βόρα το είδα στην αρχή μαζεμένο στη μέση του δρόμου.Στη συνέχεια ύψωσε ανάστημα σαν κάτι να ήθελε να διακρίνει καλύτερα.

I was looking for it in rocky places. I observed it once in Agios Panteleimon,Florina.This time I met it in the middle of the main road from Voras ski place. First it stand down and then looked high!

Wednesday, June 17, 2009

Νανόγλαρος - Little Gull

Μια σημαντική παρατήρηση για την περιοχή του δέλτα Αξιού.Στη χτεσινή μου εξόρμηση παρατήρησα τρία άτομα.

An important observation for the region of Axios Delta.Yesterday I saw three of them.

Tuesday, June 16, 2009

Λεπτόραμφος Γλάρος - Slender-billed Gull

Στην παραλία του Αξιού παρατήρησα σήμερα πάνω από εκατό άτομα.Τρέφονταν μαζί με αβοκέτες και καλαμοκανάδες.

I observed today at the Axios seashore more than 100 Slender-billed Gulls.They were feeding among Black-winged Stilts and Avoccets.

Monday, June 15, 2009

Μουστακαλής - Bearded Reedling

Κατά τη διάρκεια του φωτογραφικού διαγωνισμού μόλις είχα προλάβει ένα κλικ σε καλαμιώνα της Πετρών.Τώρα συνάντησα πάλι, πριν μια βδομάδα ,6-7 άτομα λίγο πριν τη λίμνη .Αυτή τη φορά κατάφερα μερικά καλά καρέ.

During the Photo Birdrace I just managed to get a pic between the reeds.This time I observed again 6-7 just before the Petron lake.Now I shot some good pics.

Friday, June 12, 2009

Αμπελουργός - Black-headed Bunting

Ο αμπελουργός στο δικό του γνωστό περιβάλλον.Σε ένα αμπέλι λίγο μετά τη Βεγόρα.

A Black-headed Bunting after Vegora , Vegoritis lake North Greece.

Tuesday, June 09, 2009

Φοινίκουρος - Redstart

Τον συναντάμε σύμφωνα με τον οδηγό αναγνώρισης κατά τη μετανάστευση (Μάρτιο-Απρίλιο και Αύγουστο-Νοέμβριο). Η παρουσία του στο Μέγαρο Γρεβενών στις αρχές του Ιούνη ίσως να δείχνει φώλιασμα του είδους εκεί.

It can be observed during the migration time(March-April and August- November).Its presens in Megaro Grevena in the begining of June seems that the species breed in the region.

Wednesday, June 03, 2009

Μελισσοφάγος - Bee-eater

Η φωτογραφία που τράβηξα τελευταία στο γαλλικό δεν ανταποκρίνεται στο όνομα του πουλιού.Έχει στο στόμα του μια λιβελούλα.

The prey in the bill of the bird is not according to its name.It has a dragonfly.

Monday, June 01, 2009

Μαυροκιρκίνεζο - Red-footed Falcon

Το μαυροκερκίνεζο είναι περαστικό στη μετανάσευση από την πατρίδα μας.Είχα τη χαρά να παρατηρήσω μια ομάδα να τρέφεται σε χωράφι λίγο πριν τη Βόλβη.

The Red-footed Falcon passes through Greece during the migration. I had the joy to observe a flock just before the lake Volvi.