Friday, June 12, 2009

Αμπελουργός - Black-headed Bunting

Ο αμπελουργός στο δικό του γνωστό περιβάλλον.Σε ένα αμπέλι λίγο μετά τη Βεγόρα.

A Black-headed Bunting after Vegora , Vegoritis lake North Greece.

No comments: