Sunday, August 24, 2014

Μαυροκέφαλος Γλάρος - Mediterranean Gull

Friday, May 16, 2014

Redstart - Φοινίκουρος

Saturday, April 19, 2014

Orphean Warbler - Μελωδοτσιροβάκος

Thursday, January 30, 2014

Μαυρογλάρονο - Black Tern

Μαυρογλάρονο στον Αξιό.Αύγουστος 2009.

Black Tern at Axios Delta. August 2009.