Thursday, April 24, 2008

Σκουφοβουτηχτάρι - Great Crested Grebe

Το μεγαλύτερο βουτηχτάρι. Εδώ σε καλοκαιρινό αναπαραγωγικό πτέρωμα στην Κερκίνη.

The greatest diver. Here with its summer fether in Kerkini lake.

Tuesday, April 22, 2008

Κάργια - Jackdaw

Στην τελευταία μου εξόρμηση σε Βεγορίτιδα και Πετρών την έβλεπα παντού.Ένα ωραίο πουλί , παρά το μαύρο χρώμα, με εξαιρετικό μάτι. Εδώ φωτογραφημένες μετά το Αμύνταιο στο δρόμο για την Πετρών.

In my last visit to Vegoritis lake and Petron lake I could observe them everywhere.A nice bird , despite its black colour, with a brilliant eye. Here photographed after Amyntaio to the lake of Petron.

Saturday, April 19, 2008

Κιτρινοσουσουράδα - Yellow Wagtail

Η αρχή της άνοιξης δεν σηματοδοτείται μόνον με τον ερχομό των χελιδονιών. Υπάρχουν πολλά μεταναστευτικά είδη που επιστρέφουν αυτή την εποχή στην πατρίδα μας.Ανάμεσα σε αυτά και η κιτρινοσουσουράδα το υποείδος feldegg

The beginning of spring is not signaled only with the swallows. There are a lot of immigratory species that return this season in our homeland .Between them and the Yellow Wagtail subspecies feldegg

Thursday, April 17, 2008

Ροδοπελεκάνος - White Pelican

Ανάμεσα στους αργυροπελεκάνους τρεφόταν και ένας ροδοπελεκάνος

Among thε Dalmatian Pelicans was feeding also a White Pelican.

Wednesday, April 16, 2008

Αργυροπελεκάνοι - Dalmatian Pelicans

Είναι η εποχή που το κανάλι φέρνει πάρα πολλά νερά από την Πετρών στη Βεγορίτιδα. Μαζί με τα νερά συμπαρασύρονται και πολλά ψάρια. Αυτό το ξέρουν οι πελεκάνοι και δεν το κουνάνε από εκεί.

It is the time where the canal brings lot of water from Petron lake to Vegoritis. With the water come also many fishes. That Know the Pelicans very well. So they don't move from there.


Tuesday, April 15, 2008

Στρειδοφάγος - Oystercatcher

Είναι η πρώτη φορά που παρατηρώ στρειδοφάγο στη Βεγορίτιδα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στην αρχή δεν ήθελα να το πιστέψω.Παρατηρήθηκαν δυο διαφορετικά πουλιά σε δυο διαφορετικές θέσεις.

It is the first time I observe oystercatcher in Vegoritis. I was surprised. In the beginning I did not want to believe it.Were observed two different birds in two different places.


Monday, April 14, 2008

Χελιδόνια - Swallows

Τα χελιδόνια είναι εδώ και άρχισαν να κατασκευάζουν τις φωλιές τους ή να τις επισκευάζουν.Χώρος συνάντησης μπάρες με νερό όπου υπάρχει επίσης αρκετή λάσπη βασικό υλικό για τη φωλιά τους.Εδώ συνάντησα τρία από τα πέντε είδη που απαντώνται στην Ελλάδα.

The swallows are here and began to manufacture their nests or to repair them.Place of meeting bars with water where exists also enough mud basic material for their nest Here met three from the five species that are observed in Greece.

Μιλτοχελίδονο με δυο σπιτοχελίδονα. A Red-rumped Swallow with two House Martins.
Ένα σταβλοχελίδονο. A Swallow.
Ένα σπιτοχελίδονο. A House Martin.
Ένα μιλτοχελίδονο. A Red-rumped Swallow.

Saturday, April 12, 2008

Σφυριχτές - Plover

Οι δυο πιο συχνοί σφυριχτές στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Στην τελευταία μου εξόρμηση(2/4) παρατήρησα 8-10 άτομα ποταμοσφυριχτές και δυο άτομα θαλασσοσφυριχτές.

The two most common plover in the lagoon of Kalochori, Thessaloniki. Last time(2/4) I observed 8-10 Little Ringed Plover and 2 Kentish Plover.

Friday, April 11, 2008

Καρακάξα - Magpie

Στη γειτονιά μου βρίσκονται παντού.Δεν κατάφερα όμως να βγάλω φωτογραφία της προκοπής μέχρι τώρα. Αυτή μου φαίνεται κάπως καλή.

In my local patch you can find them everywhere.That is my best pic I managed to get.

Tuesday, April 08, 2008

Μαυροτσιροβάκος - Sardinian Warbler

Το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου προσφέρεται για περιπάτους ,ποδηλασία , αλλά και για ορνιθοπαρατηρήσεις.Εδώ ένας μαυροτσιροβάκος με το χαρακτηριστικό κόκκινο μάτι. Έχει πολλούς οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί από την ξεχωριστή φωνή τους.

The suburban forest of Seich Sou is offered for walks, biking, but also for birdwatching. Here a Sardinian Warbler with the characteristic red eye. It has many which become perceptible from their typic voice.

Sunday, April 06, 2008

Λευκοτσικνιάς - Little Egret

Στις εκβολές του Γαλλικού ένα φιλικός με το φακό λευκοτσικνιάς. Φωτογραφίζονταν ως σταρ του σινεμά. Ένας άλλος μόλις σταμάτησα έφυγε αμέσως δείχνοντάς μου τις όμορφες φτερούγες του.


Saturday, April 05, 2008

Ασημόγλαρος - Yellow-legged Gull

Βούτηξε, πήρε το μερίδιό του και φτεροκόπησε δυνατά μακριά.Ένας κιτρινοσκέλης ασημόγλαρος στη Βεγορίτιδα.

Dived, took its share and the flew away with strong wingbeats. A Yellow-legged Gull in Vegoritis.

Friday, April 04, 2008

Μαυρολαίμης - Stonechat

Αναπαράγεται σε ανοικτές εκτάσεις σε αραιή ή χαμηλή βλάστηση από τις παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι και πάνω από τη δασική ζώνη των βουνών. Εδώ οι δυο πρώτοι είναι φωτογραφημένοι στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου και οι άλλοι δυο στην Πυλαία.

It is breeding in open extents in thin or low vegetation by the coastal regions until above the forestal area of mountains. Here the two first are photographed in the suburban forest of Seich Sou and the other two in my local patch, Pylaia.


Thursday, April 03, 2008

Κοκκινολαίμης - Robin

Μπήκαμε πλέον στον Απρίλη. Οι κοκκινολαίμηδες φεύγουν σιγά σιγά από την Πυλαία. Στις εξορμήσεις μου βλέπω όλο και λιγότερους.

We are in the begining of April. The Robins leave day by day the Pylaia. In my observations I see always less.

Tuesday, April 01, 2008

Λαγόγυρος - Ground Squirrel

Ένα θηλαστικό το οποίο πέφτει σε χειμερία νάρκη.Τώρα την άνοιξη αρχίζει πάλι τις περιηγήσεις του μαζεύοντας σπόρους για να τους χρησιμοποιήσει το φθινόπωρο. Εδώ λίγο πριν την παραλία του Κορινού.

One mammal which falls in hibernate. Now the spring begins again its tours gathering seeds in order it uses the autumn. Here just before the beach of Korinos.