Friday, January 28, 2011

Χουλιαρόπαπια - Shoveler

Μαζί με τις αρσενικές παρατήρησα και πολλές θηλυκές χουλιαρόπαπιες στη λίμνη Πετρών.

With the male Shoveler I observed also many female ind. in Petron lake.

No comments: